Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) glastuinbouwgebieden ter inzage

De gemeenteraad besloot op 19 maart 2020 gronden aan te wijzen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is. De aanwijzing geldt voor de glastuinbouwgebieden Dwarskade in Nootdorp en Rijskade, Overgauw en Balijade in Pijnacker.

Kassen

Het besluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken, liggen vanaf 24 maart 2020 zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp aan het Oranjeplein 1 in Pijnacker en onder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij de gemeenteraad.