Werkzaamheden De Balij en het Bieslandse Bos

De provincie realiseert tussen Zoetermeer, Delft en Pijnacker-Nootdorp de Balij en het Bieslandse Bos, een recreatie- en natuurgebied van ongeveer 600 hectare groot.

Tekening werkzaamheden De Balij en Bieslandse Bos

Inmiddels is circa 500 hectare ingericht. Half september start de aanleg van een aantal afrondende delen van de Balij en het Bieslandse Bos.

Laakweggebied

Het zogenoemde Wandelbos Laakweg wordt aangelegd, een 50 ha groot bosgebied rondom de Laakweg. Hiermee komt er tussen de woonkernen van Pijnacker en Nootdorp een recreatie- en natuurgebied met een sterk recreatieve functie. Door verschil in waterdiepte zijn de natuurvriendelijke oevers van de moeraszones en waterpartijen interessant voor meerdere vogel- en vissoorten.

Kade Rietmolen en het Manegebos

Kade Rietmolen is een wandelpad op de kade ten noordwesten van de Dobbeplas en Nootdorpse IJsclub. Het oude kerkpad tussen Delft en Nootdorp wordt hersteld en er komt een nieuw wandelpad op de kade met zicht op de markante korenmolen de Windlust.

Voorbereidende werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden in de tweede week van september zullen starten. Vooruitlopend voert aannemer Scholman enige voorbereidende werkzaamheden uit. Het fietspad door het Laakweggebied en het wandelpad op kade Rietmolen zijn eind dit jaar gereed. De overige inrichtingsmaatregelen zullen naar verwachting eind 2016 klaar zijn.