Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werkzaamheden Bieslandse Bos

Staatsbosbeheer start eind september met het kappen van bomen in het Bieslandse Bos. Een groot deel van de essen in het bos heeft de boomziekte essentaksterfte.

Fietspad Noordkade achter Bieslandse Bos

Ook velt Staatsbosbeheer verschillende populieren, die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit is nodig om het bos gezond en veilig te houden.

Veiligheid van bezoekers

Voor de veiligheid van de bezoekers kapt Staatsbosbeheer een aantal bosvakken met essen vlakbij wandel- en fietspaden. De es gaat in Nederland en Europa momenteel massaal dood als gevolg van de essentaksterfte. Een zieke es kan niet van deze ziekte herstellen. De bomen die aangetast zijn, kunnen plotseling takken verliezen en spontaan omvallen.

Bos blijft toegankelijk

Het grootste deel van het Bieslandse Bos blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk. Wel zijn bepaalde toegangspaden tijdelijk afgesloten of minder goed begaanbaar. Met bordjes in het veld zal de komende weken aangegeven worden waar op welk moment de werkzaamheden plaats gaan vinden.