Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werk in uitvoering in Ackerswoude

Aan het begin van de Monnikenweg staat sinds kort een groene bouwkeet van de gemeente. Hier vindt u de locatiemanager. Hij heeft elke dinsdag tussen 07.30 en 09.30 uur een inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met vragen of tips over de inrichting van de openbare ruimte. Wat speelt er verder in en rond Ackerswoude?

Paal met uithangbord met tekst Ackerwoude

Er wordt een bouwweg aangelegd voor extra veilig verkeer van en naar de bouwplaats, de voorbereidingen voor de bouw van Brink 4, 5 en 6 zijn in volle gang en er wordt een glasvezel centrale geplaatst voor de wijk.

Bouwweg

De aanleg van de bouwweg tussen de Monnikenweg en de Klapwijkseweg is door het natte weer en de slechte bodemgesteldheid vertraagd. De verwachting is nu dat eind april het asfalt aangebracht kan worden.

Voorbereiding Brink 4, 5 en 6

De werkzaamheden voor het aanbrengen van de zandvoorbelasting van Brink 4, 5 en 6 zijn gereed. In juni wordt gestart met het aanbrengen van de riolering en de bouwwegen

Glasvezel

Aan het begin van de Monnikenweg zijn wat bomen en struiken gekapt. Dat is om ruimte te maken voor het plaatsen van een glasvezelwijkcentrale van KPN-Reggefiber. Eerst worden in mei nog bodemsaneringswerkzaamheden uitgevoerd. In overleg met de direct omwonenden wordt een nieuw groeninrichtingsplan gemaakt.