Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werk aan Oostelijke randweg

De 2e fase van de voorbelasting van de grond voor de aanleg van de Oostelijke randweg is van start gegaan, evenals de aanleg van een waterberging.

Planning FES Oostelijke randweg

De voorbelasting vindt plaats in het poldergebied tussen de Lange Campen en de Zijdeweg/De Boezem. Ook worden een damwand en kade geplaatst, zodat het Hoogheemraadschap Delfland daar in de zomer van 2016 een nieuwe waterberging kan aanleggen. Maart 2014 is gestart met de 1e fase; het voorbelasten van de grond tussen de N470 en de Hoogseweg. Ook de Provincie start binnenkort met de voorbelasting voor de nieuwe rotonde op de N470, zodat deze eind 2016/begin 2017 kan worden aangelegd.

Oostelijke randweg

De Oostelijke randweg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem, maar ook naar de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude. Vanaf de N470 doorkruist hij de Hoogseweg, Monnikenweg en Lange Campen en sluit aan op de Zijdeweg, Katwijkerlaan/N473. Het streven is de randweg medio 2018 op te leveren.

Van voorlopig naar definitief ontwerp

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de aankoop van benodigde gronden en de afstemming met betrokken partijen zoals Tennet, Provincie en het waterschap. Er is een start gemaakt met de sloop van de eerste kassen en overige opstallen in het gebied. Samen met de vele betrokkenen is het Voorlopig Ontwerp van de weg verder uitgewerkt. Het streven is het Definitief Ontwerp in het tweede kwartaal van 2016 vast te stellen, waarna we verder kunnen met de aanbesteding en definitieve aanleg van de weg, fase voor fase.

Meer informatie

Het Voorlopig Ontwerp van de Oostelijke randweg en de planning op hoofdlijnen vindt u bij de Verkeersprojecten onder Verkeer & vervoer.