Wegwerkzaamheden Rijkswaterstaat

Vanaf nu kunt u zien wat Rijkswaterstaat de komende jaren aan vervanging en renovatie doet aan de wegen in Zuid-Holland. Op hun website leggen ze uit waarom ze onderhoud plegen, hoe en wanneer ze dat doen.

wegen,  straten,  fietspaden,  wandelpaden,  stoepen,  bruggen,  tunnels

Het vernieuwen van veel wegen, bruggen en viaducten vraagt om een doordachte aanpak. Ze worden tenslotte intensief gebruikt. De meest dringende projecten pakt Rijkswaterstaat als eerste aan. De planning ligt echter niet vast. Ze kijken steeds welke werken op dát moment de meeste aandacht verdienen.

Website

De planning op de website wordt elk half jaar geactualiseerd. Ga naar www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzh voor alle informatie.

Twitter

Naast de website, wil Rijkswaterstaat u ook informeren via Twitter. Volg ze via www.twitter.com/RWS_WNZ.