Week van de circulaire economie

15-19 januari is de week van de circulaire economie. Hierbij een korte update van wat speelt in onze gemeente.

Aardwarmte boor

Ammerlaan The Green Innovator

Ammerlaan The Green Innovator levert nu al aan een zwembad, 19 glastuinbouwbedrijven en 470 appartementen. Het bedrijf gaat een nieuwe aardwarmtebron realiseren en wil zijn netwerk de komende jaren met hulp van de gemeente uitbreiden.

Duijvestijn Tomaten

Duijvestijn Tomaten verwarmt nu 19.5 ha kassen met aardwarmte en wil ook de nieuwe wijk Tuindershof verwarmen met aardwarmte. De gemeente organiseert nu een aanbesteding voor de exploitatie en aanleg van het distributienetwerk.