Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Website Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)

Een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Daar werkt Pijnacker-Nootdorp, samen met 11 andere gemeenten en hoogheemraadschap Delfland aan.

Plaatje van het afvalwaterketen

Zij vormen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Op de nieuwe website www.afvalwaterketen.com zijn de uitgevoerde en nog uit te voeren projecten te vinden naast informatie over het netwerk zelf. Ook deelt het netwerk kennis via de website en helpt de website de resultaten van het NAD meer over het voetlicht te brengen.