Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

We zetten in op afval scheiden!

Pijnacker-Nootdorp zet zich in voor het inzamelen van meer gescheiden afval. De hoeveelheid gescheiden afval moet verdubbelen! Hergebruik van afval bespaart veel kosten en is van cruciaal belang voor ons milieu. Er zijn daarom papierbakken uitgezet in de gemeente en we gaan wijk voor wijk over op het nieuwe inzamelen.

Wethouder Hanneke van de Gevel is er heel duidelijk in: “Afval dat je kunt hergebruiken hoort niet in het restafval! Zo wordt het namelijk samen met het restafval verbrand. Dit is zonde voor het milieu, maar bovendien kost het ons geld als we herbruikbaar afval verbranden.” Vanaf dit jaar kost het gemeente nog meer geld, omdat de overheid extra ‘verbrandingsbelasting’ heft. Gescheiden afval, zoals PMD en papier levert juist geld op.

Quote: "Hergebruik levert ons veel op. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer het oplevert. Voor het milieu en onze portemonee. Dubbele winst dus!

We maken het zo eenvoudig mogelijk

De inzet van het nieuwe inzamelen is dat afval scheiden makkelijker wordt. De wethouder geeft aan dat we ondergrondse containers voor restafval plaatsen in wijken waar we het nieuwe inzamelen gaan invoeren. “Aan huis verzamelt u alle herbruikbare afval: GFT, PMD en papier. De huidige container voor restafval wordt dus een container voor PMD. Na de wijken Emerald en Klapwijk zijn we nu bezig in Achter het Raadhuis en Vrouwtjeslant. Daarna volgt de rest zo snel mogelijk.
Wijken waar het huisvuil nu met ondergrondse afvalcontainers wordt ingezameld, gaan als laatste over op de nieuwe manier van inzamelen. We willen eerst meer ervaring opdoen in Emerald, waar gescheiden afval via de bestaande ondergrondse verzamelcontainers wordt ingezameld.”

Meer controle op afval

De gemeente gaat afvalscheiding extra controleren. Hanneke van de Gevel geeft aan dat we dat nu al doen in Emerald: “Daar zijn bijvoorbeeld al controles uitgevoerd naar de wijkcontainers voor PMD afval. Hierbij bleek dat de vervuiling bewijsbaar naar adressen was te herleiden. De bewoners van deze adressen hebben inmiddels een boete gekregen voor het onjuist aanbieden van huisvuil en het verontreinigen van gescheiden aangeboden grondstoffen.

Quote: "Het is zo zonde om gescheiden afvalt te vervuilen met verkeerd afval. Let dus goed op wel afval je waar gooit!"