Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Warmtekoude atlas: warmtebronnen in kaart

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt in het najaar van 2015 een gemeentelijke warmtekoude atlas op. Zo kunnen we laten zien welke duurzame warmtebronnen er zijn en wie daar behoefte aan heeft. De gemeentelijke atlas is onderdeel van de regionale atlas. Zo kan vraag en aanbod ook regionaal beter afgestemd worden.

Warmtepomp bij Ammerlaan

De kaarten geven goed inzicht in de energievraag van woningen, gebouwen en kassen, met daarnaast een overzicht van het aanbod van duurzame warmte. Zo krijgen we een ruimtelijk beeld van kansen en mogelijke duurzame oplossingen. Op basis van de warmtekoude atlas kan het bedrijfsleven dan energie-initiatieven ontplooien.

Deelnemende gemeenten in metropoolregio

Er loopt nu een pilot bij de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Delft en Westland. Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland heeft gevraagd of de gemeente Pijnacker-Nootdorp dit najaar ook mee wil doen, net als de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel.

De bedoeling is dat volgend jaar alle deelnemende gemeenten een warmtekoude atlas hebben. De Metropool Regio Rotterdam Den Haag stelt hiervoor de financiën beschikbaar.

Duurzame warmte in opmars

De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn en ruimte creëren om te ondernemen. Hiervoor is een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat en een sterk duurzaam glastuinbouwcluster Greenport Westland-Oostland noodzakelijk. De warmtekoude atlas draagt hier aan bij.

Daarnaast levert de warmtekoude atlas van het Programmabureau Warmte Koude bouwstenen voor de toekomstige warmterotonde. Meer informatie hierover leest u op www.warmopweg.nl.