Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Warmte Samenwerking Oostland van start

Op dinsdag 17 april zijn de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en LTO Glaskracht Nederland het initiatief Warmte Samenwerking Oostland (WSO) gestart. Doel van de samenwerking is een uitvoerbaar plan voor een gebiedsdekkend warmte- en CO2-net te ontwikkelen.

Nico van Ruiten, Leo Ammerlaan, Han Weber, Jeroen Heuvelink en Bob van der Deijl bij de start van Warmte Samenwerking Oostland

Via het warmte- en CO2-net kan zowel warmte van lokale bronnen (bijvoorbeeld geothermie en biomassa) als restwarmte vanuit de Rotterdamse haven worden geleverd aan woonwijken, glastuinbouwbedrijven en andere bebouwde omgeving. Een belangrijke aanleiding is de oproep van minister Wiebes om het gebruik van Groninger gas te reduceren. Een warmtenet is daarnaast gewenst om de CO2-emissie in de regio terug te brengen. Bovendien is het een noodzakelijke voorwaarde voor de glastuinbouw om klimaatneutraal te kunnen produceren.

De planontwikkeling moet in 2018 en 2019 plaatsvinden waarmee tevens een beeld ontstaat over de haalbaarheid. De initiatiefnemers riepen omliggende gemeenten en marktpartijen, zoals netbeheerders en warmte-exploitanten, op te participeren in dit traject om tot goed doorleefde en onderbouwde planvorming te komen.

De plannen worden toegejuicht en ondersteund door de Provincie Zuid-Holland, zo meldde gedeputeerde Han Weber bij de start van de samenwerking, die plaatsvond bij Plantenkwekerij Leo Ammerlaan in Bleiswijk. Op deze plek is al 'in het klein' te aanschouwen wat de warmtesamenwerking in het groot beoogt, namelijk het koppelen van lokale bronnen aan een warmtenet.