Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vroegsignalering van schulden

Veel mensen krijgen te maken met financiële problemen. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens moeite om elke maand de rekeningen te betalen.

Bankbiljet van 10 euro en losse munten

Inwoners met (beginnende) schulden vragen vaak niet om hulp. Hierdoor kunnen schulden soms flink oplopen. Om dat te voorkomen biedt de gemeente actief hulp aan huishoudens met betalingsproblemen, zonder dat zij daarvoor een verzoek hebben gedaan.

Huisbezoek

Samen met de woningcorporaties werkt de gemeente aan ‘vroegsignalering van huurschulden’. Als een huishouden een huurachterstand heeft van één tot twee maanden, dan geeft de woningcorporatie dit door aan de gemeente. Vervolgens kan een schuldhulpverlener op huisbezoek komen. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Men kijkt naar de oorzaken en gevolgen van de financiële problemen en welke voorzieningen kunnen helpen. Denk aan budget coaching, schuldregeling, budgetbeheer of ondersteuning bij psychische en sociale problemen.

Privacy

Bij deze werkwijze is de privacy van de huurders geborgd. Zo is afgesproken welke partner welke gegevens uitwisselt en met welk doel. Het college is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan inwoners van de gemeente, op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.