Vragen en antwoorden houtstookinstallatie

De afgelopen periode zijn veel vragen gesteld over de voorgenomen bouw van een houtstookinstallatie in het glastuinbouwgebied ten oosten van Pijnacker. Twee glastuinbouwbedrijven willen samen met een derde ondernemer een houtstookinstallatie realiseren. De installatie zorgt voor warmte en stroom uit houtsnippers. Die warmte en stroom wordt bijna geheel gebruikt in de twee glastuinbouwbedrijven.

Wat is er gebeurd met de aanvraag voor de houtstookinstallatie?

De aanvraag voor de houtstookinstallatie is door de gemeente op het bestemmingsplan en het bouwbesluit gecheckt. De regionale milieudienst (Omgevingsdienst Haaglanden) heeft gecontroleerd op landelijke milieueisen. Het plan voldoet aan strenge wettelijke eisen. We verwachten dus geen overlast voor omwonenden, dieren en het milieu.

Nu het plan voor de houtstookinstallatie binnen alle wettelijke eisen valt, was de gemeente gehouden de vergunning te verlenen. Op 1 maart 2018 is de vergunning daadwerkelijk verleend. Tot 12 april 2018 konden mensen bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Inmiddels zijn meer dan 500 bezwaren binnengekomen.

Hoe gaat de gemeente nu met de bezwaren om?

De gemeente gaat uiteraard serieus met alle bezwaren en vragen om. De onafhankelijke commissie behandeling bezwaarschiften behandelt alle ingediende bezwaarschriften. Na behandeling van de bezwaren, stelt de commissie haar advies aan het college op. Daarna neemt het college een beslissing op het advies.

De commissie bestudeert de ingediende bezwaren en zal daartoe op 11 en 21 juni 2018 hoorzittingen houden. Bezwaarmakers worden in de gelegenheid gesteld hun bezwaren toe te lichten en hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Vervolgens stelt de commissie een advies op aan het college van burgemeester en wethouders. Verwacht wordt dat het college uiterlijk 5 juli 2018 een advies ontvangt, waarna een besluit zal worden genomen. De bezwaarmakers worden persoonlijk geïnformeerd en de gemeente verzorgt de externe communicatie.

Procesdossier hoorzitting

Hieronder vindt u de stukken van het procesdossier voor de hoorzitting.

Vragen en antwoorden

In onderstaand document vindt u de vragen en antwoorden.