Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vraag leerlingenvervoer 2019 - 2020 bijtijds aan

Verwacht u recht te hebben op leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020? Dien dan de aanvraag bij de gemeente in.

Leerlingenvervoer, kinderen worden afgezet door taxi

Aanvragen moet u elk jaar opnieuw indienen. Een eenmaal toegekende vervoersvoorziening loopt niet automatisch door.

Digitaal aanvragen

Elders op onze website onder Leerlingenvervoer aanvragen vindt u nu de nodige informatie. Achter het tabblad ‘Werkwijze (aanvragen)’ kunt u de aanvraag indienen. Meer informatie over (het recht op) leerlingenvervoer kunt u ook hier vinden.

Afhandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp en de beleidsregels. Binnen acht weken krijgt u bericht. De aanvraag moet compleet zijn. Voeg dus de gevraagde bewijsstukken bij.