Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorwoord van de wethouder

Jaap van Staalduine: "In het contact tussen gemeente en bewoners staat het ‘Samen doen’ steeds meer centraal. Een goed voorbeeld daarvan is de aanpak van het speelplekkenbeleid, waarover meer in deze nieuwsbrief. Gaan we dat ook doen met afvalscheiding? In eerste instantie leek het hier niet op..."

Wethouder Jaap van Staalduine
"Gemeente en bewoners stonden frontaal tegenover elkaar tijdens twee bewonersavonden in oktober. De gemeente wil fors meer afval scheiden via afvalinzameling met containers aan huis, net als in de meeste andere wijken. Het ondergrondse netwerk van afvalcontainers beviel de bewoners echter prima. De reactie in Emerald was dan ook dat men graag mee wil werken aan een betere afvalscheiding, maar niet door duizenden huiscontainers de wijk in te rollen.
"Ondanks, of juist dankzij de tegenstand, was er grote betrokkenheid van bewoners en waren er veel bezoekers op de twee informatieavonden. Gelukkig hebben we elkaar gevonden door gezamenlijk op zoek te gaan naar een werkbare oplossing.
"Tijdens een klankbordgroepavond presenteerde een groep bewoners een eigen plan, waarover elders in deze nieuwsbrief meer. Gemeente, Avalex en bewoners zijn nu dit plan gezamenlijk aan het doorrekenen en vergelijken het met de huidige manier van inzamelen en het oorspronkelijke plan van de gemeente. We hopen in februari conclusies hieruit te kunnen trekken en deze terug te koppelen aan alle bewoners en de gemeenteraad.
"Al met al is een valse start uiteindelijk uitgemond in een prima samenwerking. Dit dankzij de constructieve houding van de bewoners en  hun grote inzet en deskundigheid bij het opstellen van een bewonersplan. Goed afval scheiden is een maatschappelijk belang, en draagvlak bij bewoners voor extra maatregelen is cruciaal. We moeten het samen doen!"

Jaap van Staalduine, Kernwethouder Delfgauw/Oude Leede