Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voortgang en planning werkzaamheden Vrouwtjeslant

Het gaat helaas niet lukken om de werkzaamheden in Vrouwtjeslant fase 4 voor Kerst af te ronden. De oorspronkelijke planning was ambitieus en de vorst heeft helaas gezorgd voor vertraging.

Logo van Aannemer Gebr. Van Kessel

Gebr. Van Kessel is na het kerstreces (24 december-8 januari) nog een paar weken aan het werk. De verwachting is dat het project 3 februari afgerond is, natuurlijk onder voorbehoud van het weer.

De laatste rioleringsbuizen zijn inmiddels aangelegd en de bestrating van alle parkeerpleinen en zijstraten van de Sytwinde zijn zo goed als klaar. Als laatste wordt momenteel de Sytwinde zelf opnieuw ingericht. Daar waar de bestrating af is, worden de nieuwe bomen en heesters geplant.

De planning van de straatwerkzaamheden in de Sytwinde is niet goed vooraf aan te geven, omdat de voortgang per dag verschilt. Wanneer parkeerplaatsen in de buurt van uw woning niet gebruikt kunnen worden, ontvangt u kort van te voren een brief van Gebr. Van Kessel.