Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail 2020

Van donderdag 21 november 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020 kunt u het voorontwerpbestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail 2020 inzien op het gemeentehuis.

RandstadRail

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 21 november ook vinden onder ter inzage of www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Inloopbijeenkomst

Op maandagavond 2 december is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in het bestuurscentrum in Pijnacker. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken en vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente en medewerkers van de RET.

Meer informatie staat in onderstaande themapagina