Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorbereidende werkzaamheden Pijnacker Poort

Op 9 november is de gemeente gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Pijnackerse Poort. Dit is de kruising van de Oostlaan, Vlielandseweg en de Klapwijkseweg. Komende maanden wordt de komvormige watergang ten oosten van de kruising gedempt.

Het dempen van de komvormige watergang ten oosten van de kruising gebeurt gefaseerd. Het zand dat hiervoor nodig is, wordt aangevoerd vanaf het bedrijventerrein Boezem-Oost. Om stuiven tegen te gaan wordt het zand afgedekt met een laagje grond. De planning is dat deze werkzaamheden eind 2015 zijn afgerond. Het zand zal ongeveer 6 maanden blijven liggen, zodat de grond kan zetten.

Overige werkzaamheden 2016

Voor de uitvoering van de overige werkzaamheden aan de Pijnackerse Poort loopt momenteel de aanbestedingsprocedure. Daarna selecteren we de aannemer voor het project Pijnackerse Poort. Zodra deze aannemer zijn planning en fasering heeft uitgewerkt, organiseert de gemeente een informatieavond. Waarschijnlijk eind januari 2016. Hiervoor worden alle belanghebbenden persoonlijk uitgenodigd.

Contactpersoon

Voor nadere informatie over de werkzaamheden aan de watergang kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met onze toezichthouder, de heer Rob van der Haak, op telefoonnummer 06 - 511 77 232.

Projectinformatie

Meer over het project vindt u op de pagina Reconstructie kruispunt Pijnackerse Poort.