Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visieverkenning Ruyven-Zuidpolder

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw bestemmingsplan voor Ruyven-Zuidpolder. Eén van de eerste stappen is het maken van een visieverkenning, waarmee we een (toekomst) visie voor het gebied schetsen. Deze visie is door iedereen in te vullen met ideeën of concrete initiatieven. Daar nodigen we u ook van harte voor uit. Doet u mee?

Totale kaart visieverkenning Ruyven-Zuidpolder

Reactie geven

Een reactie geven op de visieverkenning Ruyven-Zuidpolder kan tot en met 4 december 2019. De visieverkenning bestaat uit een introductie, een visiekaart, een toelichting van het relevante beleid van rijk en provincie en het vervolg deze kunt u vinden op onze website onder www.pijnacker-nootdorp.nl/ruyvenzuidpolder.

Inloopavond 13 november

Op woensdagavond 13 november kunt u binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur in het Oude Laarsje aan de Oude Leedeweg 62A. Hier kunt u vragen stellen over de visie en de verdere procedure. Ook gaan we graag met u in gesprek.

Lees meer in de themapagina Visieverkenning Ruyven-Zuidpolder