Virulypad afgesloten voor onderhoud

Door ernstige scheurvorming is een spoedreparatie nodig aan het asfalt van het Virulypad. Daarom is dit fietspad donderdag 2 augustus tussen 7.30 uur en 16.00 uur afgesloten.

Scheur in asfalt Virulypad

Herinrichting

Het gaat nog niet om de herinrichtingswerkzaamheden, die staan gepland voor dit najaar. Dan wordt gestart met het aanbrengen van de voorbelasting voor het nieuwe fiets-/voetpad. Ook dan zal het fietspad afgesloten zijn, mogelijk voor langere tijd. In de eerste helft van 2019 zal het nieuwe fiets-/voetpad en ruiterpad worden aangelegd. Tegen de zomer van 2019 zijn de werkzaamheden klaar.