Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veteranen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Op zaterdag 25 juni vinden in Den Haag diverse evenementen plaats in het kader van de Veteranendag. Ieder jaar zet de gemeente een speciale bus in om de veteranen in onze gemeente in de gelegenheid te stellen aan de Nederlandse Veteranendag deel te nemen.

Zoals het defilé dat wordt afgenomen door Zijne Majesteit de Koning en een vliegshow boven de Hofvijver, uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmacht. Verder zijn er muziekoptredens. Het volledige programma staat op www.veteranendag.nl

Vredesoperaties

Op deze wijze wordt stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse militairen in het verleden, maar ook bij de activiteiten nu in het kader van vredesoperaties in verschillende delen van de wereld.

Bus

Ieder jaar zet de gemeente Pijnacker-Nootdorp een speciale bus in om de veteranen in onze gemeente in de gelegenheid te stellen aan de Nederlandse Veteranendag deel te nemen. De bus vertrekt op zaterdag 25 juni om 08.30 uur vanaf Spaerwoude in Pijnacker en vanaf 09.00 uur vanaf de Ds. Spoorlaan in Nootdorp. Circa 17.00 uur vertrekt de bus weer vanaf het Malieveld richting Nootdorp en Pijnacker.

Aanmelden

Veteranen die van dit vervoer gebruik willen maken, kunnen zich uiterlijk tot maandag 20 juni opgeven bij Anita Monshouwer per e-mail: a.monshouwer@pijnacker-nootdorp.nl of per telefoon 015-3626724. Wilt u bij uw aanmelding vermelden: uw naam en telefoonnummer, met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en of u in Pijnacker of in Nootdorp wilt opstappen.