Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verwijderen langdurig gestalde fietsen

Al enige tijd laat de gemeente langdurig gestalde (brom)fietsen in de stationsgebieden en de winkelcentra verwijderen. Vanaf nu geldt dit voor de hele gemeente. U mag een (brom) fiets dus nergens meer in de gemeente lange tijd onbeheerd laten staan.

Dit besluit is genomen omdat we steeds vaker meldingen van bewoners krijgen over (brom)fietsen die op allerlei plekken lange tijd worden gestald. Ze blokkeren de stoep of maken fietsenrekken onnodig vol. Bovendien geeft het een rommelige indruk van de buitenruimte.

Tot nu toe konden de gemeentelijke toezichthouders niet handhaven op dit soort wees(brom)fietsen buiten stationsgebieden en winkelcentra. Daarom heeft het college nu de hele bebouwde kom aangewezen als gebied waar de gemeente langdurig gestalde (brom)fietsen kan verwijderen.

Kan een fiets zomaar weggehaald worden?

Een (brom)fiets wordt niet zomaar verwijderd. De gemeentelijke handhavers waarschuwen de langparkeerders eerst door labels aan de (brom)fietsen te hangen. Is de (brom)fiets na 28 dagen niet weg, dan wordt deze verwijderd en opgeslagen bij Fietsdepot Haaglanden. De eigenaar van de (brom)fiets kan deze binnen twee weken ophalen tegen betaling van € 25,-. Na deze termijn wordt de (brom)fiets, afhankelijk van de staat waarin deze verkeert, vernietigd of verkocht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.pijnacker-nootdorp.nl/fietshandhaving