Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vervanging of verwijdering bruggen en steigers

De gemeente moet zuinig omgaan met de beschikbare middelen. Ook in het beheer en onderhoud van bruggen en steigers. Daarom adviseert het college aan de gemeenteraad om 3 bruggen en 6 steigers niet te vervangen, maar te verwijderen. Gebruikers en belanghebbenden zijn uitgenodigd om te reageren op het bezuinigingsvoorstel, voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt.

In het beheerplan Civiele kunstwerken 2016-2019 staat op welke manier de gemeente het beheer van bruggen, tunnels, duikers, steigers, vlonders en geluidschermen in de gemeente uitvoert. De komende vier jaar moeten er 54 fiets- voetgangersbruggen en steigers worden vervangen. Daarbij houden we rekening met een opdracht van de gemeenteraad: het bezuinigen in het beheer en onderhoud. Daarom hebben we gekeken of we alle bruggen en steigers ook echt moeten vervangen. Niet vervangen bespaart de gemeente immers geld. Het advies luidde dat het mogelijk is om 9 van 54 bruggen en steigers de komende jaren niet te vervangen.

Reacties

De afgelopen weken heeft de gemeente veel reacties gekregen op de vraag of de gemeente kan bezuinigen door 9 civiele kunstwerken niet te vervangen. In totaal zijn 58 reacties per email, brief en per telefoon binnengekomen, waarvan enkele reacties meerdere huishoudens vertegenwoordigen. Ook is een breed gesteunde petitie overhandigd. Daarnaast hebben wij inwoners gesproken tijdens twee informatieavonden.

De strekking van de ingekomen reacties is duidelijk. De 3 bruggen en 6 steigers maken een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte. De objecten dragen bij aan het leefgenot, de (sociale)veiligheid, de uitstraling en het cultuurhistorisch karakter van de kernen.

Onderstaand kunt u de brief met de nota van reacties downloaden. De reacties zijn niet letterlijk verwerkt, maar geclusterd weergegeven per object.

Reageren

Heeft u een inhoudelijke aanvulling of bent u van mening dat uw reactie onvoldoende is verwoord, dan heeft u de mogelijkheid om tot en met 22 januari een reactie in te dienen. Bij voorkeur via de e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl met als onderwerp ‘beheerplan civiele kunstwerken 2016-2019’.

Wanneer wordt het plan vastgesteld?

Naar aanleiding van de vele reacties wordt het beheerplan aangepast. De komende weken bespreekt het college het beheerplan. Na vaststelling door het college wordt het aangepaste beheerplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Vooralsnog zijn dat de volgende data:

  • 3 maart, raadsvergadering Beeldvorming
  • 10 maart, raadsvergadering Oordeelsvorming
  • 23 maart, raadsvergadering Besluitvorming

Voor de definitieve data, het aangepaste beheerplan en het aangepaste raadsvoorstel kunt u eind februari onze website raadplegen onder Politiek en organisatie > gemeenteraad > Agenda's en stukken raadsvergadering

De objecten:
Nummer Kern Naam object Foto
P63 Pijnacker Houten brug Het Baken Brug Het Baken
P89 Pijnacker Houten brug Zuiderstraat Brug Zuiderstraat
N53 Nootdorp Stalen brug Meidoornlaan Brug Meidoornlaan
D31 Delfgauw Houten steiger Hollandsche Tuyn Steiger Hollandsche Tuyn
P102 Pijnacker Steiger de Loete Steiger de Loete
P103 Pijnacker Steiger de Loete Steiger de Loete
P104 Pijnacker Steiger de Loete Steiger de Loete
P105 Pijnacker Steiger Rietsingel Steiger Rietsingel
P106 Pijnacker Steiger de Kolk Steiger de Kolk