Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vernieuwde website www.pijnacker-noord.nl

Op dit moment is de zorg voor een goed verloop van het opknappen van de wijk de belangrijkste taak van de wijkvereniging Pijnacker Noord. De website www.pijnacker-noord.nl wil alle bewoners van Pijnacker-Noord zo uitgebreid mogelijk en op een toegankelijke wijze informeren en zo veel mogelijk betrekken bij dit proces.

Screenshot van de website www.pijnacker-noord.nl

Informeren doen zij in tekst, met documenten en foto’s op de website. Het bestuur is doende de richting van de wijkvereniging te verleggen van “stenen” naar “sociaal beheer”. De website www.pijnacker-noord.nl markeert die overgang.

De vorige versie is door professionals opgezet en werd door de wijkvereniging zelf onderhouden. Deze versie is dankzij de voortschrijdende techniek door de vereniging zelf opgezet en wordt ook door hen zelf onderhouden. Op die wijze is de website eenvoudiger aan de nieuwe richting aan te passen.