Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vernieuwde planning Heesterbuurt

De uitvoerende werkzaamheden in de Heesterbuurt in Pijnacker Noord lopen op schema

Plattegrond van de Heesterbuurt

Soms zit een klus tegen, een andere keer mee.
Zo liep het werk van de nutsbedrijven in de Meidoornlaan uit, maar ging het werk van de aannemer van de gemeente aan het riool weer sneller dan gepland. Omdat asbestleidingen die nog niet vervangen zijn gevoelig zijn voor breuk, is de planning aangepast en sluiten de werkzaamheden van beide uitvoerders weer goed op elkaar aan. Daarnaast is nog rekening gehouden met het verzoek van de brandweer om te allen tijde routes richting het Randstadrailstation vrij te houden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in de Heesterbuurt bestaan onder meer uit het vervangen van de riolering, ophogen van de buurt, verleggen van kabels en leidingen en het herinrichten van het openbaar gebied. Het werk dat in augustus van dit jaar is gestart duurt tot medio 2017. Net als in de andere buurten zullen de aannemers en de gemeente er alles aan doen om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting van de wijk Pijnacker Noord en de verschillende buurten vindt u op herinrichting Pijnacker Noord en de website van de wijkvereniging www.pijnacker-noord.nl.