Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vernieuwde planning Heesterbuurt 

De uitvoerende werkzaamheden in de Heesterbuurt in Pijnacker Noord lopen op schema. Soms zit een klus tegen, een andere keer mee. Zo liep het werk aan kabels en leidingen in de Meidoornlaan uit, maar ging het rioolwerk weer sneller dan gepland. Omdat verschillende asbestleidingen, die nu nog niet vervangen zijn, gevoelig zijn voor breuk, is de planning aangepast.

Daardoor sluiten de werkzaamheden van beide uitvoerders nu weer goed op elkaar aan. Daarnaast is nog rekening gehouden met het verzoek van de brandweer om te allen tijde routes richting het Randstadrailstation vrij te houden.

Planning

De aangepaste planning vindt u op onze website de de pagina van Heesterbuurt. De werkzaamheden in de Heesterbuurt bestaan onder meer uit het vervangen van de riolering, ophogen van de buurt, verleggen van kabels en leidingen en het herinrichten van het openbaar gebied. Het werk dat in augustus van 2015 is gestart duurt tot medio 2017. Net als in de andere buurten zullen de aannemers en de gemeente er alles aan doen om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Parkeren

In overleg met de Wijkvereniging worden de geplande nieuwe parkeervakken aan de Vuurdoornlaan, Ribeslaan, Magnolialaan en Bremlaan zo aangelegd dat elk parkeervak gelijk ligt aan de breedte van een woning. De plekken worden daardoor langer waardoor de voortuinen beter bereikbaar blijven. Op de website hebben wij de tekening geplaatst hoe dat eruit komt te zien. Deze aanpassing in het ontwerp kost vijf parkeerplaatsen. Daarom worden nu tegenover de garageboxen aan de Ribeslaan vijf extra parkeervakken aangelegd.

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting van de wijk Pijnacker Noord en de verschillende buurten vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl > herinrichting Pijnacker Noord en op de website van de wijkvereniging, www.pijnacker-noord.nl