Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersregels op woonerven

De gemeente krijgt regelmatig vragen waaruit blijkt dat op een aantal punten onduidelijkheid bestaat over verkeersregels op woonerven.

Verkeersregels

  • alleen stapvoets rijden (maximaal 15 km/uur)
  • alle bestuurders van rechts hebben voorrang
  • rijdend verkeer mag voetgangers niet hinderen
  • voetgangers en spelende kinderen mogen rijdend verkeer niet onnodig belemmeren
  • voetgangers (ook kinderen) gebruiken de hele breedte van de openbare weg om te lopen of spelen. Daarom zijn hier geen aparte rijbanen en verhoogde trottoirs
  • parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Deze vakken zijn voorzien van een tegel met de letter ‘P’
  • bestuurders die het erf vanaf de weg binnenkomen, of die het erf verlaten, moeten al het overige verkeer (dus ook voetgangers) voorrang verlenen

werk mee aan een veilig erf

De regels proberen een basis te leggen voor het veilig gebruik van de openbare weg. Dit geldt voor zowel gemotoriseerd, als niet gemotoriseerd verkeer en voetgangers. Alleen als iedereen zich houdt aan deze regels worden ongelukken zoveel mogelijk voorkomen.

Kinderen op woonerf

Denk hierbij vooral aan kinderen. Zij overzien niet altijd de gevolgen van hun gedrag wanneer ze op straat spelen. Parkeer daarom uw auto zo veel mogelijk op uw eigen oprit en pas - als het niet anders kan - in de daartoe bestemde vakken. Pas uw snelheid aan en rijdt alleen stapvoets. Help elkaar aan deze regels te herinneren en spreek elkaar aan als iemand de regels even vergeet