Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verhoging tarief verklaring omtrent gedrag (VOG)

Per 1 maart 2016 is het tarief voor een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen verhoogd van € 30,05 naar € 41,35.

Toetsenbord met typende handen

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Soms is het ook verplicht om een VOG aan te vragen om een visum of een vergunning te krijgen. De screening en afgifte van de VOG’s gebeurt via Justis. Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie.

e-Herkenning

Werkgevers die beschikken over e-Herkenning kunnen de VOG zelf digitaal aanvragen.
In andere gevallen kan de werknemer op afspraak een aanvraagformulier indienen bij de publieksbalie van het gemeentekantoor.