Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vergunning Lidl aan de Korteweg

Ook wij vinden dat de vestiging van een supermarkt beter in het centrum van de gemeente zou kunnen plaatsvinden en we begrijpen de zorgen van Pijnackerse ondernemers hierover. Als gemeente zijn we hier echter aan regels gebonden, als het volgens het bestemmingsplan kan, dan moet de gemeente de vergunning ook afgeven. Er is voor ons dus geen ruimte om anders te beslissen. De vergunning voor het bouwen van de Lidl aan de Kortweg is volgens de regels juist verleend, de aanvraag is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.

Herziening bestemmingsplan

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft door middel van een motie het college opdracht gegeven het bestemmingsplan te herzien. Hierdoor wordt het mogelijk dat de Lidl vanaf de Europalaan gezien wat verder naar achteren wordt verplaatst. Deze verplaatsing is nu nog niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Met een verplaatsing kan overlast voor omwonenden worden verminderd en kan de verkeerstroom beter verlopen. Overigens wordt de oppervlakte van de supermarkt niet vergroot, het gebouw wordt alleen naar een andere plek op het perceel verplaatst.

Provincie

De vergunning aan de Lidl is dus volgens de regels juist afgegeven, ook naar mening van de provincie. De provincie is echter niet voor de bestemmingswijziging die het naar achteren plaatsen van de supermarkt mogelijk maakt. Zij is van mening dat door de verplaatsing een nieuwe situatie ontstaat en dat die nieuwe situatie in strijd is met het provinciaal beleid. Hierover zijn we met de provincie in gesprek.