Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vanaf het najaar komt er een stookalert

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat vanaf dit najaar het stoken van hout bij ongunstige weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit afraden.

Open haard

Door middel van een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen.

Stookalert

Het RIVM heeft dagelijks contact met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) over de weersverwachting. En als het gaat om de luchtkwaliteit beschikt het RIVM over gegevens van www.luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. Meer informatie staat op de website www.rivm.nl.