Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Van Kaders en Ambities naar gebiedsvisie voor woonwijk Tuindershof

Voor de woningbouwlocatie Tuindershof in Pijnacker is een gebiedsvisie opgesteld. Een visie die zicht biedt op de ontwikkeling van het voormalige tuindersgebied naar een karaktervolle woonbuurt ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker.

Voorblad gebiedsvisie Tuindershof

Op korte afstand van de dorpskern van Pijnacker ligt het gebied tussen twee karakteristieke linten en direct aan de Plas van Van Buijsen. Dit zijn kwaliteiten die aanleiding geven om in de nieuwe woonwijk te komen tot een uniek woonmilieu in Pijnacker en omgeving. Een plek waar je het dorp binnenkomt en je direct thuis en welkom voelt in Pijnacker.

Proces

De gebiedsvisie* is een vervolg op de Kaderstellende notitie die de gemeenteraad heeft vastgesteld in oktober 2017. De afgelopen periode heeft de gemeente samen met de ontwikkelende partijen gewerkt aan het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor de toekomstige wijk. De gebiedsvisie is goedgekeurd door het college van B&W en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in de raadcyclus van juni.

Hoofdlijnen

Met deze gebiedsvisie ligt er op hoofdlijnen een integraal plan voor de verdere ontwikkeling tot een karaktervolle dorpse en groene woonwijk waar jong en oud, mens en natuur een eigen stekje kan vinden. Het vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan en is de onderlegger voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Samen ons eigen stekje

Het concept voor Tuindershof vertaalt zich in een groene inrichting met dorpse woonstraatjes van hoge kwaliteit. De binnenkomst vanaf de N470 is in een groen entreegebied over de met bomen begeleide Tuindersweg. De Plas van Van Buijsen strekt zich door de Meander uit in het nieuwe woongebied. Tussen deze dragers en de linten Overgauwseweg en de Europalaan wordt gewoond in een herkenbaar dorps woonmilieu met intieme woonstraatjes en groene voortuinen met een boom.

Tuindershof krijgt circa 590 woningen met variatie in woningtypes voor diverse doelgroepen. Het wordt een veelzijdige wijk, waar sociale- en vrije sector woningen afwisselend worden gebouwd. De gebiedsvisie is online in te zien via www.pijnacker-nootdorp.nl/tuindershof

*gebiedsvisie = De integrale visie schetst de ambities en uitgangspunten voor het gebied, de hoofdstructuur, deelgebieden en doelgroepen met hun samenhang. Het vormt een kader op hoofdlijnen voor toekomstige ontwikkelingen.

Visiekaart Tuindershof