Update vliegenoverlast Emerald

Op basis van het onderzoek naar de vliegenoverlast in Delfgauw heeft de gemeente aan Avalex gevraagd alle containers en putten in Emerald te inspecteren en zo nodig te reinigen en herstellen. De werkzaamheden zijn deze week begonnen. De gemeente verwacht dat met deze aanpak de vliegenoverlast in Emerald effectief wordt aangepakt. Alle inwoners die een melding hebben gedaan zijn hierover geïnformeerd.

Medewerkers Bronij voeren werkzaamheden uit aan ondergrondse afvalcontainers in Delfgauw

Werkzaamheden duren twee weken

Het bedrijf Bronij keurt en onderhoudt de ondergrondse containers in het werkgebied van Avalex. Bronij is maandag 13 augustus gestart met de inspectie en reiniging van alle ondergrondse GFT-containers in Emerald. Het bedrijf verwacht voor de meer dan 60 GFT-containers in Emerald ongeveer 2 weken nodig te hebben.

Inspectie eind september

De reguliere inspectie van de containers stond al gepland voor eind september. Bij deze reguliere inspectie worden de PMD- en restafvalcontainers geïnspecteerd. Bronij zal dan ook gelijk controleren of de GFT-containers schoon en droog zijn gebleven.

Wat hieraan vooraf ging

Bij de gemeente zijn meer dan 60 meldingen binnengekomen uit het zuidelijke deel van Emerald over vliegen die overlast veroorzaken. De gemeente heeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak van deze lokale overlast is. Dit onderzoek is afgelopen week uitgevoerd. Op basis van het onderzoek constateert het KAD dat:

  • in Emerald veel volwassen kamervliegen zijn en in de containerschachten maden van vleesvliegen zijn aangetroffen;
  • de GFT containers een ideale bron voor deze insecten zijn;
  • er in de openbare ruimte geen andere significante bronnen zijn;
  • een aantal schachten van de containers in het zuidelijke deel van Emerald gedeeltelijk is volgelopen met water.

Advies

Door aanwezigheid van rottend materiaal en water in de schachten ontstaat een goed milieu voor een snelle ontwikkeling van vliegen (binnen 1 a 2 weken van eitje tot volwassen vlieg). Het KAD adviseert de gemeente het water uit de putten te verwijderen en te voorkomen dat er opnieuw water in komt.

Met een ledigingsfrequentie van 1 x per 2 weken ontwikkelen de maden zich vrijwel allemaal tot vlieg. Om de ontwikkelingsperiode van de vlieg te doorbreken adviseert het KAD ook om in warme perioden de lediging van GFT afval wekelijks uit te voeren, en containers en schachten regelmatig schoon te maken.

Aanpak

De gemeente wil graag de oorzaak van de overlast aanpakken en heeft daarom Avalex gevraagd dit advies zo snel mogelijk uit te voeren.

Alle inwoners die een melding hebben gedaan zijn over bovenstaande geïnformeerd. We houden ze op de hoogte van de voortgang.