Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitreiking certificaten Taal voor Thuis

Burgemeester Ravestein overhandigde begin december in basisschool De Keizerskroon zeven certificaten aan deelnemers van de cursus Taal voor Thuis.

Deze ging over thema’s rond school, zoals de tien-minutengesprekken en spreekbeurten. Het lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven, is ontwikkeld om de ouderbetrokkenheid te vergroten. De lessen werden verzorgd door een docent van het ROC Mondriaan Taal+, samen met een taalvrijwilligster van het Taalhuis van Bibliotheek Oostland.