Uitdunning bosperceel Ruyven

Het bosperceel Ruyven tussen de A13 en de Rijksstraatweg in Delfgauw wordt vanaf 28 januari tot half maart flink uitgedund door Rijkswaterstaat.

Man snoeit boom

Het bosperceel bestaat uit bomen en struiken. De bomen verkeren in slechte conditie en staan scheef richting de Rijksstraatweg. Vanwege de veiligheid van de weggebruikers is het nodig het bos uit te dunnen.

Behoud natuurwaarde

Bij het uitdunnen houdt Rijkwaterstaat rekening met de natuurwaarde van het bos. De abelen worden gekapt, zodat we onder beplanting van vlier en meidoorn meer licht krijgt en beter kan groeien. De iepen worden getopt en kunnen daarna weer uitgroeien. Het vrijkomende takhout wordt op rillen in het bos gelegd. Zo ontstaan verblijf- en schuilplaatsen voor kleine zoogdieren en broedgelegenheid voor zangvogels.