Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Wie trouwt, maar tevoren niets bij de notaris regelt, trouwt dan automatisch in beperkte gemeenschap van goederen.

Trouwboeket

Dit betekent dat er voortaan minder wordt gedeeld. Alleen de bezittingen en schulden die beide partners gedurende het huwelijk opbouwen, of die al vóór het huwelijk gemeenschappelijk waren, zullen in de gemeenschap vallen. Bij echtscheiding worden alleen die gemeenschappelijke bezittingen en schulden verdeeld. Dit geldt niet voor erfenissen en schenkingen.

Ondernemersrisico

Eigen vermogen en schulden van een van de partners van vóór het huwelijk wordt niet gedeeld.
Toch is het ook met de nieuwe huwelijksregels in veel gevallen verstandig om huwelijkse voorwaarden op te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een eigen bedrijf, om zo elkaar zo beter te beschermen tegen ondernemersrisico.

Onafhankelijk

Een schuldeiser van het bedrijf kan zich namelijk uiteindelijk op de gezamenlijke bezittingen verhalen als er geen huwelijkse voorwaarden zijn. Een bedrijf dat tijdens het huwelijk wordt gestart, valt volgens de nieuwe huwelijksregels in de gemeenschap van goederen en moet bij scheiding worden gedeeld. Ook voor koppels die helemaal financieel onafhankelijk van elkaar willen zijn, is het nodig om bij de notaris huwelijkse voorwaarden vast te leggen.

Al getrouwd?

Bent u al getrouwd, dan veranderen de huwelijksregels in principe niet. Als de nieuwe wet van kracht wordt, dan gelden deze regels alleen voor stellen die na het ingaan van de nieuwe wet gaan trouwen.