Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tijdelijke afsluiting Kruisweg Nootdorp

De Kruisweg zal in verband met werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden vanaf maandag 30 april t/m 11 mei aanstaande (meivakantie).

Kaart met omleidingsroutes i.v.m. afsluiting Kruisweg

Nabij de kruising Kruisweg en Industrieweg wordt ter hoogte van Kruisweg 3 een rioolaansluiting gemaakt.

Alles wordt zo snel mogelijk gedaan om in de meivakantie de doorsteek te maken door de Kruisweg om hinder en gevaar voor schoolgaande kinderen te beperken.

Omleiding

Het verkeer wordt gedurende de afsluiting van de Kruisweg omgeleid via bedrijventerrein Oost-Ambacht. De omleiding zal met borden worden aangegeven. Op de Industrieweg worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden tijdens spitsuren op werkdagen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de aannemer proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken.