Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor veel mensen met een laag inkomen zijn schoolkosten van hun kinderen moeilijk betaalbaar. Heeft u een kind tussen de 4 en 18 jaar dat basis- of voortgezet onderwijs volgt? En heeft u een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm? Stichting Leergeld Pijnacker-Nootdorp biedt als laatste vangnet hulp aan schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar, uit gezinnen met een laag inkomen welke door geldgebrek niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van educatie.

Voor het schooljaar 2017/2018 kunnen ouders/voogden en/of verzorgers in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen bij Stichting Leergeld.

Welke schoolspullen kunt u aanvragen in Pijnacker-Nootdorp?

Schoolspullenpas (vanaf juni 2017)

Voor de aanschaf van onder andere schriften, etuis, pennen, agenda, (grafische) rekenmachine, gymkleding etc. Vrijwillige ouderbijdrage, schoolkamp en schoolreisjes kunnen niet met de schoolspullenpas worden betaald.

Laptop*

Een laptop mag worden aangevraagd voor ieder kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat. Er mag eens per drie jaar een laptop voor uw kind worden aangevraagd. Let op! U moet wel een eigen bijdrage van 50 euro betalen wanneer u een laptop aanvraagd.

Computer*

Er wordt één computer per gezin verstrekt. U mag ook een computer aanvragen wanneer uw kind nog op de basisschool zit. Er mag eens per drie jaar een computer worden aangevraagd voor het gehele gezin.

Fiets*

Voor kinderen in Pijnacker-Nootdorp kan een fiets worden aangevraagd via Stichting Leergeld. Een fiets mag eens per 3 jaar worden aangevraagd.

Aanvragen t/m 31 augustus

De tegemoetkoming schoolkosten voor het schooljaar 2017/2018 kunnen tot en met 31 augustus 2017 worden aangevraagd via www.leergeldpijnacker-nootdorp.nl. Aanvragen die na deze datum worden ingestuurd, worden niet meer in behandeling genomen! Een laptop, computer en/of fiets kan het gehele jaar door worden aangevraagd.

Meer informatie

Vindt u op de website: www.elkkinddoetmee.nl. Voor overige vragen kunt u per mail contact opnemen met Stichting leergeld via info@leergeldpijnacker-nootdorp.nl

* Tweedehands zo ver de voorraad strekt. Al deze producten zijn gereviseerd, opgeschoond en voldoen aan de hedendaagse (ICT) eisen.