Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Subsidies voor verwijderen astbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met een asbesthoudend dak deze voor die tijd moeten verwijderen. Hiervoor is rijkssubsidie beschikbaar.

Schuur met oude dakbedekking

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen subsidie aanvragen om asbestdaken te verwijderen. Bekijk of u in aanmerking komt op www.rvo.nl

Subsidie

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000 per adres. Geïnteresseerden komen alleen in aanmerking als het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt hiervoor niet in aanmerking. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2019. Hiermee wil het ministerie de verwijdering van asbestdaken stimuleren.