Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Subsidie voor activiteiten

Wanneer u als (vrijwilligers)organisatie een activiteit wil organiseren voor de jeugd van 0 tot en met 23 jaar, mensen met een beperking en/of kwetsbare inwoners, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor het stimuleringsfonds.

Lees alles over deze subsidie in de themapagina Stimuleringsfonds die op 11 november in Telstar/Eendracht stond.

Het aanvraagformulier vindt u in het product Subsidie stimuleringsfonds.