Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start renovatie Berken- en Bomenbuurt

Begin juli gaat de gemeente van start met de renovatiewerkzaamheden in de Berken- en Bomenbuurt. De laatste fase van de herinrichting van de wijk Pijnacker Noord. Op 13 juni is er een informatiebijeenkomst.

Woningen Berkenoord met bomen en vijver op voorgrond

Volgende week dinsdag 13 juni is er in ‘De Acker’, Park Berkenoord 2 van 19.30 tot 21.00 uur een informatieve bijeenkomst voor de bewoners en overige belangstellenden over de uitvoering van de werkzaamheden.

Vragen stellen

Joop van den Berg, voorzitter van de wijkvereniging, en Peter Bol, civiel projectleider van de gemeente, vertellen u op deze avond wat er zo allemaal staat te gebeuren, informeren u over de planning, hoe we ervoor zorgen dat u goed bereikbaar blijft en wat van u als bewoners wordt verwacht. Ook kunt u ons op deze avond uw vragen stellen.

Doel van renovatie

Het doel van de renovatie is niet alleen het uitvoeren van groot-onderhoud, maar ook het aanbrengen van een aantal verbeteringen waardoor de buurt sterk opknapt. Enkele voorbeelden daarvan zijn het scheiden van hemelwater- en rioolafvoer waardoor kans op ‘natte voeten’ in de toekomst minder is, de aanleg van een glasvezelnetwerk, het verhogen van de verkeersveiligheid door invoering van een 30 k/m zone en het vernieuwen van de groenvoorzieningen.