Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start maaiseizoen bermen

Maandag 13 juni start een nieuwe maaironde van 5 weken lang door de hele gemeente. Tussentijds worden verkeerskruispunten en oversteekplaatsen extra gemaaid, zodat het zicht overal goed blijft. Ziet u verkeerspunten die we mee kunnen nemen in de maaironde, meld dit dan bij het meldpunt leefomgeving van de gemeente.

Twee keer per jaar is er een machinale maaironde voor alle bermen door de hele gemeente. Daarnaast wordt een deel van de bermen begraasd met schapen. Waar en hoe vaak bermen in de gemeente worden gemaaid hangt samen met verkeersveiligheid en ecologisch beleid. Ook speelt het broedseizoen van vogels een rol. Door het warme en vochtige weer is de laatste tijd op een aantal plaatsen het gras heel hard gegroeid. De gemeente kijkt daarom tussentijds of het verkeerszicht niet belemmerd wordt door hoog gras. Als het nodig is, wordt extra gemaaid.

Meldpunt leefomgeving

Ziet u plekken die gevaar opleveren voor verkeer? Meld ze dan via het meldpunt leefomgeving.