Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start gezamenlijk gemalenbeheer

Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg gaan intensief samenwerken bij het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen van de riolering. Daarmee investeren zij in waterkwaliteit en de gemalen. Zo ontstaan mogelijkheden om het gemalenbeheer nog beter uit te voeren.

Rioolgemaal

Samenwerken loont!

Het waarborgen van goed onderhoud en beheer van de gemalen en persleidingen wordt steeds complexer. Monteurs hebben een veel bredere taak gekregen en ICT speelt een steeds belangrijkere rol. Vakmensen zijn moeilijk te vinden. Door samen te werken is de aanwezige kennis en ervaring makkelijker te delen en over te dragen en ontstaat tijd om meer specialistisch naar de gemalen te kijken.

Door de samenwerking verwachten de gemeenten op termijn beter bestand te zijn tegen klimaatveranderingen door gemalen slimmer in te zetten bij specifieke regenbuien. Door gemalen optimaal te beheren blijven ze langer in gebruik en kan uiteindelijk ook bespaard worden op kosten.

Start

Er komt één gezamenlijke onderhoudsdienst voor alle gemalen en transportleidingen voor afvalwater. Pijnacker-Nootdorp gaat deze taak voor de drie aangesloten gemeenten uitvoeren. Het gezamenlijk gemalenbeheer start begin juni 2019 vanaf een eigen locatie: de Gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker-Nootdorp.

Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)

De nieuwe samenwerking komt voort uit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). In het NAD werken 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het waterschap samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. In de lange termijn visie van het NAD voor 2050, werken partijen steeds nauwer met elkaar samen.

Meerdere gemeenten

Meerdere andere NAD gemeenten zijn geïnteresseerd om hun gemalenbeheer in de samenwerking onder te brengen. De focus voor het gezamenlijk gemalenbeheer ligt eerst op het zorgen voor een goed lopende samenwerking en het verder professionaliseren van de organisatie. Op termijn kunnen andere NAD gemeenten aansluiten.