Spreekuur wijkmanagers in februari

De wijkmanager is er voor de leefbaarheid in de wijk, zoals het groen, verkeer, spelen of veiligheid. Heeft u vragen of wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen? Loop dan even binnen. U kunt ook buiten deze spreekuren contact opnemen: tel. 14 015.

wijkmanagers Leen Sinteur, Marjolein van der Vlies, Peter van der Sman

Nootdorp - 19 februari

Helaas is door omstandigheden het spreekuur van wijkmanager Leen Sinteur op maandag 19 februari komen te vervallen.

Pijnacker - 20 februari

Wijkmanager Peter van der Sman houdt spreekuur op dinsdag 20 februari van 19.00 tot 20.00 uur in Bibliotheek Oostland Julianalaan 47 in Pijnacker. Jongerenwerker Brenda de Wit en wijkagent John Spaapen zijn ook aanwezig. U kunt hen afzonderlijk spreken maar ook het gesprek met hen samen als Driemensschap Pijnacker aangaan.

Delfgauw

Wijkmanager Marjolein van der Vlies houdt deze maand geen spreekuur.