Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Sporten weer (beperkt) mogelijk voor jeugd tot en met 18 jaar

De landelijke maatregelen rondom het Coronavirus zijn voor sportactiviteiten enigszins verruimd. Wat zijn de regels vanaf 29 april 2020?

Regels en voorwaarden

  • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf 29 april weer in de buitenlucht in georganiseerd verband en onder begeleiding mogen trainen. Het blijft bij onderlinge potjes en trainen, want officiële wedstrijden leiden tot reizen en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico.
  • Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd, 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij ook meer ruimte krijgen om georganiseerd en onder begeleiding te sporten in de buitenlucht. Het gaat hier zowel om sporten in de openbare ruimte als sporten op een buitensport accommodatie. Hierbij geldt echter wel dat er gesport moet worden op 1,5 meter afstand. Ook hier zijn officiële wedstrijden niet mogelijk.
  • Voor iedereen boven de 18 jaar verandert niets. Voor hen geldt dat zij nog geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen doen. Wel kunnen zij individueel blijven trainen in de openbare ruimte door bijvoorbeeld een rondje te gaan hardlopen of fietsen met gepaste afstand tot anderen.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Sanitaire faciliteiten, kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven nog wel gesloten en het is niet de bedoeling dat er ouders langs de lijn staan.

Gemeentelijke buitensportvoorzieningen weer open

Om georganiseerd en onder begeleiding sporten in de buitenlucht voor de jeugd weer mogelijk te maken, is de sluiting van de gemeentelijke buitensportvoorzieningen met ingang van 29 april opgeheven. De gemeentelijke binnensportvoorzieningen blijven voorlopig nog gesloten.

Help elkaar

Binnensportorganisaties die in de buitenlucht activiteiten willen organiseren voor hun jeugdleden zijn mogelijk op zoek naar een geschikte buiten locatie. Het gebruik van de gemeentelijke buitensportvoorzieningen door derden is toegestaan, mits onder regie en coördinatie van de vaste huurder. En uiteraard onder de gestelde voorwaarden en met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. De gemeente vraagt haar vaste huurders om ook andere verenigingen te helpen.

Sporten in de openbare ruimte

Als gemeente staan wij positief tegenover sporten in de openbare ruimte, mits de maatregelen van het RIVM worden opgevolgd. Onder het sporten in de openbare ruimte wordt verstaan: het sporten in wijkparkjes, voetbalkooien, pleintjes, maar ook in de groene recreatiegebieden in en om onze gemeente.

Sportclubs moeten eerst plan van aanpak indienen

Sportverenigingen en -professionals die sportactiviteiten willen organiseren, moeten een plan van aanpak indienen bij de gemeente. Deze kunt u sturen naar s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl. In het plan moet in ieder geval worden opgenomen hoe wordt voorkomen dat anderen dan de kinderen zelf zich in de openbare ruimte begeven en hoe het halen en brengen zo wordt ingedeeld dat er geen risico is op samenkomsten van ouders. Daarnaast vragen wij om een overzicht op te nemen van activiteiten (leeftijdsgroep, dagen/tijden en exact locatie(s) en de gegevens van een contactpersoon. Mocht u inmiddels een verzoek ingediend hebben bij de gemeente, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Protocol verantwoord sporten

NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben een protocol verantwoord sporten opgesteld. In het protocol staan duidelijke richtlijnen en aandachtspunten die van belang zijn en sportorganisaties kunnen helpen bij het organiseren van sportactiviteiten. Het protocol is te vinden op de website van de VSG, www.sportengemeenten.nl

Vragen?

Heeft u vragen over de versoepeling van de maatregelen voor de sport? Neem contact op met adviseur sport Sjoerd van der Sluis via s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl of via telefoonnummer 14 015.