Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk

Gezond sporten en bewegen is belangrijk en iedereen moet dat ook kunnen doen. Daarom hebben wethouder Peter Hennevanger en mensen van twaalf verenigingen en organisaties hun handtekening onder het Sportakkoord Pijnacker-Nootdorp gezet.

Wethouder Peter Hennevanger:

"We willen dat iedereen weet waarom sporten en bewegen zo belangrijk voor je is. We willen ook dat inwoners van Pijnacker-Nootdorp de sport of beweging kunnen doen die bij hen past. Zeker de mensen voor wie dat wat lastiger is. 
We vinden het met elkaar ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl en gezonde voeding. Vooral op scholen en sportverenigingen. Samen met sportverenigingen, onderwijs en welzijnsorganisaties gaan we daaraan werken."

Het sportakkoord op hoofdlijnen

  • Er komt een betere afstemming van de vraag en het bestaande aanbod van sport en bewegen.
  • We delen kennis en bundelen de informatievoorziening beter.
  • We zorgen voor een betere samenwerking tussen organisaties.

Regelmatig overleg

De ondertekenaars van het Sportakkoord Pijnacker-Nootdorp hebben afgesproken regelmatig bij elkaar te komen. Dan bespreken ze de voortgang van het Sportakkoord. Ook bekijken dan ze of nieuwe acties nodig zijn.