Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Sloop oude pand Welkoop verloopt prima

Op dit moment wordt het oude Welkoopgebouw langs de Europalaan gesloopt. Daarbij wordt asbest verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Na een melding vond de gemeente op de stoep naast de afzetting een paar kleine stukjes. Na onderzoek bleek het te gaan om stukjes asbest die niet afkomstig zijn van de Welkooplocatie. Op en rond dit terrein wordt gewerkt volgens de geldende veiligheidsnormen, er is geen sprake van gezondheidsrisico’s.

De locatie rondom het terrein is goed bekeken en er is geen aanleiding om te vermoeden dat er meer stukjes liggen. Buiten het afgezette terrein is geen risico voor de gezondheid. Asbest kan alleen gevaarlijk zijn als het beschadigd wordt, omdat je dan vezels kunt inademen. Zolang asbest niet bewerkt wordt en je er niet langdurig aan wordt blootgesteld is er geen gezondheidsrisico. Extra veiligheidsmaatregelen zijn daarom niet nodig.