Samenwerking Wageningen University & Research

Wethouder José van Egmond was gisteren op HortiContact: de vakbeurs op het gebied van glastuinbouw. Daar tekende ze een samenwerkingsovereenkomst met de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. Hiermee is de gemeente twee jaar ambassadeur van Businessclub Vriend van Wageningen UR Glastuinbouw.

Logo Club van 100 Wageningen UR Glastuinbouw

Club van 100

Door deze ondertekening is de gemeente Pijnacker-Nootdorp ambassadeur geworden van de Glastuinbouw Club van 100 van Wageningen University & Research (WUR). Met dit lidmaatschap ondersteunt de gemeente internationaal toepassingsgericht onderzoek en innovatietrajecten. Pijnacker-Nootdorp heeft zo toegang tot de brede expertise van de business unit Glastuinbouw van Wageningen. Wethouder José van Egmond:

Met de toetreding tot de Club van 100 van WUR Glastuinbouw koppelen we deze instantie aan onze lokale glastuinbouw. Zo stimuleren we kennisontwikkeling en innovatiekracht in deze sector.”

Toegang tot kennisinstellingen belangrijk voor glastuinbouw

Pijnacker-Nootdorp vormt samen met andere gemeenten uit de Greenport Westland Oostland de top van de glastuinbouw. Niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld. De glastuinbouw maakt de omslag van traditionele productie naar ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe verdienmodellen en nieuw ondernemerschap. Zo behoudt zij haar toppositie in de sector. Toegang tot kennisinstellingen als Wageningen University & Research is daarom belangrijk voor zowel de gemeente als de lokale glastuinbouwbedrijven.

Wethouder van Egmond tekent de samenwerkingsovereenkomst