Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samenwerking met Ipse de Bruggen en 't Kraaienest

Permanente huisvesting voor ‘t Kraaienest, alle kinderen en jongeren onder één dak en gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen. Dat is het gezamenlijke doel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, ’t Kraaienest (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) en Ipse de Bruggen (zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking). Vandaag ondertekenden de betrokkenen een overeenkomst, waardoor het gebouw straks uitgebreid kan worden voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Op de foto van links naar rechts: Ewald van Vliet bestuurder Lucas Onderwijs, leerling Kraaienest, Wethouder Peter Hennevanger, leerling Kraaienest, Jan van Hoek voorzitter Raad van Bestuur Ipse de Bruggen.

Sinds 2013 verblijven de leerlingen van ’t Kraaienest in het gebouw op het terrein van Ipse de Bruggen Craeyenburch. De school zit samen met het Kinderdienstencentrum (KDC) KleurRijk van Ipse de Bruggen in één gebouw. Ze maken daarbij gebruik van elkaars voorzieningen en expertise.

Uitbreiding biedt ruimte aan oudere leerlingen

Door de uitbreiding heeft het gebouw straks ook ruimte voor de oudere leerlingen van ‘t Kraaienest. Zij zitten nu op een tijdelijke locatie. Voor de bouw werken de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Ipse de Bruggen en ‘t Kraaienest nauw samen. De hoop is dat in de herfst van 2021 de 1e paal voor de uitbreiding wordt geslagen.

Win-win-situatie

Vanaf het begin is het de bedoeling dat Kinderdienstencentrum KleurRijk en ‘t Kraaienest samenwerken, met de gedachte: waar kunnen zorg en onderwijs elkaar versterken? Jan van Hoek, voorzitter raad van bestuur van Ipse de Bruggen, zegt daarover:

"Om ieder kind bij Ipse de Bruggen de kans te kunnen bieden om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen, is samenwerking tussen onderwijs en zorg essentieel. Kinderen van ons kinderdienstencentrum kunnen zo goed als mogelijk worden voorbereid en zich onderdeel voelen van de schoolgemeenschap én onze zorgexpertise kan een blijvende meerwaarde voor de leerlingen van ’t Kraaienest zijn. Een win-win-situatie voor alle partijen."

Een nieuw hoofdstuk

De samenwerking begon met één begeleider van het kinderdienstencentrum (KDC) van Ipse de Bruggen die ondersteunde in het onderwijs op ’t Kraaienest. Een aantal leerlingen van de school heeft naast onderwijs ook zorg nodig. De begeleider van Ipse de Bruggen begeleidt kinderen op het gebied van zelfredzaamheid, werkhouding en gedrag.

Daarnaast zagen beide organisaties ook het belang in dat de cliënten van het KDC zich kunnen ontwikkelen in schoolse vaardigheden. Het KDC begon daarom met een zorgonderwijsgroep, waarbij een leerkracht van ‘t Kraaienest op het KDC werkt. Deze leerkracht biedt schoolse vaardigheden en lesstof waarmee de begeleiders van het KDC weer verder aan de slag gaan. Inmiddels wordt er integraal samengewerkt aan onderwijs- en zorgdoelen en is het aanbod uitgebreid met gespecialiseerde opvang na school.

Aan bovengenoemde samenwerking wordt nu dus een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Ingeborg van Wel, directeur van ’t Kraaienest:

"Deze nieuwe stap in onze samenwerking maakt het mogelijk om de doorgaande lijn tussen school en zorg verder te versterken doordat alle expertise onder één dak zit. Bovendien geldt voor ons dat we als school een doorgaande lijn van 4 tot 18 jaar - met de mogelijkheid van het volgen van praktijkvakken en stages - in één gebouw kunnen aanbieden.”

Ook wethouder Peter Hennevanger is verheugd over de samenwerking:

“De oplossing die we met elkaar hebben gevonden levert voor alle betrokkenen, maar vooral voor de kinderen veel op. Bovendien zijn wij als gemeente erg blij dat er nu een einde komt aan de tijdelijke oplossing voor ’t Kraaienest.”