Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samenwerking gemeente en ontwikkelingsbedrijf HOT voor duurzame glastuinbouw

Vandaag ondertekenden gemeente Pijnacker-Nootdorp en ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. een samenwerkingsovereenkomst om een impuls te geven aan het moderniseren, herstructureren en verduurzamen van de glastuinbouw.

Wethouder Frank van Kuppeveld en Rob van den Ende, directeur van samenwerkingsbedrijf HOT ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Ontwikkelingsbedrijf HOT heeft als missie om te werken aan een gezond primair teeltareaal binnen een sterke ruimtelijk-economische structuur. Het ontwikkelingsbedrijf is al actief in diverse glastuinbouwgemeenten, nu ook binnen Pijnacker-Nootdorp. Het ontwikkelingsbedrijf start met het voeren van gesprekken met de ondernemers uit de glastuinbouwgebieden in Pijnacker Oost en West. Ook wordt onderzoek gedaan naar concrete mogelijkheden om tot reconstructie te komen.
Wethouder Frank van Kuppeveld:

“De gemeente wil herstructurering van de glastuinbouw stimuleren. Deze samenwerking geeft hieraan een impuls.”

Rob van den Ende, directeur van samenwerkingsbedrijf HOT wil toekomstbestendige en duurzame investeringen in bestaande glastuinbouwgebieden mogelijk maken:

“Op die manier dragen we bij aan de toonaangevende positie van de Nederlandse glastuinbouw in de wereld.”

De gemeente wil de inspanningen van het ontwikkelingsbedrijf graag ondersteunen en faciliteren om te bevorderen dat deze glastuinbouwgebieden zich duurzamer en toekomstbestendiger ontwikkelen.