Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samenwerken aan een verkeersveilige regio

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten gezamenlijk aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken.

Een dame op een e-fiets die een oefening uitvoert om te leren veilig te fietsen

In de analyse is per slachtoffer gekeken naar leeftijd, vervoerswijze en het type weg waar het ongeluk plaatsvond. Op basis hiervan zijn de risico’s per gemeente benoemd. Daaruit blijkt dat bepaalde groepen meer risico lopen op een ongeval in het verkeer. Dit zijn onder andere basisscholieren (6-12 jaar), jongeren op de bromfiets (16-17 jaar), middelbare scholieren- (12-15 jaar) en ouderen op de fiets (60+). In het regionale beleid zullen de maatregelen zich onder meer richten op deze groepen.

Verkeersveiligheidsambassadeur MRDH Peter Meij: "samenwerken aan een veilige regio voor alle verkeersdeelnemers is nu noodzakelijker dan ooit. Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Verkeer stopt niet bij de gemeentegrens, daarom is afstemmen van maatregelen van belang. Maatregelen die we bijvoorbeeld kunnen nemen zijn het aanpassen van wegen, het veiliger maken van schoolroutes en het uitbreiden van verkeerseducatie. Denk aan cursussen voor ouderen met een E-bike"

Aan de slag

Naast regionaal beleid en afstemming, is de gemeente ook concreet aan de slag met verkeersveiligheid. Wethouder verkeer Ilona Jense geeft aan dat Pijnacker-Nootdorp een relatief laag aantal slachtoffers heeft, maar dat het aantal letselongevallen ook hier is toegenomen: “Onderzoekscijfers over verkeersveiligheid nemen we mee in ons beleid en bij herinrichtings)projecten. Bijvoorbeeld bij het nieuwe Fietsplan, de herinrichting van de Delftsestraatweg, verkeersveiligheidsanalyse Kerkweg en de aanpassing van de Kruisweg/Poort. Ook doen we in 2020 een onderzoek naar rotondes, waarbij we het gedrag van fietsers op rotondes onder de loep nemen. Daarnaast sluiten we aan bij de MRDH als het gaat om verkeerseducatie in het basis- en middelbaar onderwijs.”